Aktualności

19.052016
Test MOXO - nowa oferta diagnostyczna
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"nasza poradnia wzbogaciła się o test komputerowy do diagnozy dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).
18.042016
Zaproszenie dla nauczycieli historii
Zapraszamy nauczycieli historii na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00.
17.022016
PPP w Pszczynie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych
Informacja o możliwości skorzystania z darmowych porad prawnych

Krótko o poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszymi pacjentami są osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym.

Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą na każdym etapie ich rozwoju. Wśród naszej oferty są diagnozy i terapie zarówno dla dzieci poniżej 3 roku życia, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym.

Oferujemy naszym pacjentom pomoc logopedyczną, pomoc w wyborze kształcenia zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Copyright 2013 by PPED w Pszczynie