ELŻBIETA GAŁASZKIEWICZ-WOJCIECHOWSKA, pedagog, mediator, arteterapeuta

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika wychowawcza

 • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki sądowo – mediacyjnej,

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Szkolenie z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i rodzinom,

 • Kurs kwalifikacyjny: arteterapia,
 • Trening psychologicznych umiejętności wychowawczych,

 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej,

 • Terapia rodzin,

 • Szkoła dla rodziców,

 • Mediacje – między ofiarą i sprawcą,

 • Mediacje rodzinne,

 • Szkolenie koordynatora konferencji sprawiedliwości naprawczej,

 • Szkolenie z kinezjologii edukacyjnej,

 • Szkolenie Trening skutecznego nauczyciela,

 • Asystent rodzinny,

 • Dziecko w obliczu straty,

 • Praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamowanym emocjonalnie,

 • Metafora i bajka w pracy terapeutycznej,

 • Wczesna profilaktyka trudności szkolnych u dzieci – praca z odruchami,

 • W co grają uczniowie – joga i medytacja dla dzieci.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym specyficznych trudności w uczeniu się,

 • terapia pedagogiczna indywidualna,

 • terapia pedagogiczna indywidualna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się,

 • terapia pedagogiczna grupowa z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się,

 • praca z dziećmi nieśmiałymi, lękowymi, z zahamowaniami emocjonalnymi,

 • mediacje rodzinne,

 • mediacje szkolne,

 • terapia rodzin,

 • pedagogizacja rodziców,

 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

 • zajęcia z nauczycielami,

 • zajęcia z uczniami w szkołach,

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie