KAROL ALEKSANDROWICZ, psycholog

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia, specjalność: kliniczno – sądowa.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące::

 • szkolenie „Współpraca w budowaniu strategii dla ucznia przejawiającego zaburzenia zachowania”,

 • szkolenie „Wychowanie w oparciu o wartości”,

 • szkolenie „Zespół Aspergera – Między autyzmem a ADHD”,

 • warsztat „Muzykoterapia”,

 • szkolenie „Zachowania samobójcze, diagnoza suicydalna i interwencja kryzysowa”,

 • Szkoła Trenerów rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,

 • Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów,

 • szkolenie „Zaburzenia Osobowości”,

 • szkolenie „Terapia Ofiar Przemocy Seksualnej”,

 • kurs z zakresu interwencji kryzysowej – Program Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Zadania realizowane w poradni:

 • diagnoza trudności w nauce,

 • diagnoza i terapia trudności wychowawczych,

 • zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu profilaktyki i ochrony przed zażywaniem substancji psychoaktywnych,

 • zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu metod efektywnego uczenia się,

 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,

 • terapia,

 • poradnictwo w obszarze wychowywania i trudności wychowawczych.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie